Reisvoorwaarden

Kaukasus Plus Reizen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88300560. De complete reisvoorwaarden zijn HIER te downloaden. Door een reis te boeken via ons boekingsformulier geeft u aan akkoord te gaan met onze complete reisvoorwaarden. De belangrijkste bepalingen, die ook zijn terug te vinden in de complete reisvoorwaarden, staan hieronder vermeld.

INFORMATIE: De deelnemer krijgt bij aanmelding informatie over eventuele benodigde vervoersdocumenten. Uiterlijk drie weken voor aanvang van de reis krijgt de deelnemer de benodigde reisinformatie. De reisbescheiden zoals tickets (indien er sprake is van een reis incl. ticket) zullen door de reisleider worden meegenomen op de dag van vertrek. Boekt de reiziger een reis zonder reisleider dan worden de reisbescheiden (indien van toepassing) toegezonden.

BETALING: Wij hanteren de volgende betalingsvoorwaarden: Een aanbetaling van EUR 200,- bij inschrijving voor reizen met een reissom tot EUR 1.000,- Een aanbetaling van EUR 500,- bij inschrijving voor reizen met een reissom tot EUR 2.000,- Een aanbetaling van EUR 750,- bij inschrijving voor reizen met een reissom vanaf EUR 2.000,- Het resterende bedrag van de reissom moet bij Kaukasus Plus Reizen in bezit zijn uiterlijk zes weken voor aanvang van de reis.

KAMERINDELING: Indeling in de kamers geschiedt op basis van indeling in twee- of meerpersoonskamers. Zijn deze niet beschikbaar dan volgt indien mogelijk en beschikbaar indeling in eenpersoonskamers. In dat geval zal Kaukasus Plus Reizen 50 % van de kosten voor de eenpersoonskamer voor haar rekening nemen.

WIJZIGING VAN REISSCHEMA: Kaukasus Plus Reizen stelt zich altijd flexibel op. Kaukasus Plus Reizen legt zich alleen vast op een reisschema dat is voorgesteld. We behouden ons het recht voor om het reisschema te wijzigen maar staan ook open voor suggesties van deelnemers. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of andere zaken als gevolg van een wijziging of vertraging van het reisschema.

REISLEIDING: De reisleider van Kaukasus Plus Reizen heeft volledige bevoegdheid tijdens de reis. Deelnemers dienen de aanwijzingen van de reisleider altijd op te volgen. Een deelnemer die tijdens de reis de wet overtreedt of overlast veroorzaakt op een zodanige wijze dat dit een normale uitvoering van de reis ernstig bemoeilijkt, kan door de reisleider tijdens de reis van verdere deelname worden uitgesloten. In dat geval heeft de deelnemer geen recht op restitutie van de reissom of een gedeelte ervan. Eventuele extra kosten die met deze uitsluiting gepaard gaan, komen geheel voor rekening van de betreffende deelnemer. Kaukasus Plus Reizen kan geen garantie geven over de aanwezigheid van Nederlandse reisleiders op haar reizen maar streeft daar wel naar. Indien er geen Nederlandse gidsen beschikbaar zijn wordt de reis begeleidt door Engelssprekende gidsen.

AANSPRAKELIJKHEID: Kaukasus Plus Reizen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van nalatigheid, diefstal, letsel of ongeval berokkend aan een deelnemer, veroorzaakt door de deelnemer zelf, of door een ander, of door een van buiten komend onheil, ongeacht door welke oorzaak of nalatigheid ontstaan. Eveneens is zij niet aansprakelijk voor vertraging en/of materiële of immateriële schade geleden door de deelnemer als gevolg van motorische pech, ziekte of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van Kaukasus Plus Reizen liggen. Kaukasus Plus Reizen is niet aansprakelijk voor het niet, niet juist of niet op tijd aankomen van betalingen, post of berichten, noch voor de gevolgen hiervan.

VERZEKERING: Deelnemers worden aangeraden een goede reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

SPECIALE WENSEN: Indien een deelnemer speciale wensen heeft, zoals de ligging van een kamer, dieetwensen of anderzijds, dan proberen wij hier natuurlijk aan tegemoet te komen. In geen enkel geval kunnen wij deze bevestigen of kunnen wij garanderen dat het verzoek wordt ingewilligd. Eventuele hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de deelnemer. Indien een wens voor de deelnemer zo essentieel is dat een reisovereenkomst slechts zal worden gesloten indien vast staat dat aan uw wens(en) wordt tegemoetgekomen kan uitsluitend een voorlopig inschrijvingsbewijs worden verleend. Pas als aan de eisen kan worden voldaan, volgt definitieve inschrijving. Vaste of voorkeursplaatsen, in onze vervoermiddelen, worden niet toegekend.

ROKEN: Het is op onze reizen niet toegestaan te roken in de vervoersmiddelen en in de gezamenlijke ruimten.

ANNULERINGEN: Wij hanteren de volgende Annuleringskosten: Bij annulering tot zes weken voor vertrek: de aanbetaling. Bij annulering tussen zes en vier weken voor vertrek: 50 % van de reissom. Bij annulering tussen de vier en twee weken voor vertrek: 75 % van de reissom. Bij annulering vanaf twee weken voor vertrek: 100 % van de reissom. De bovenstaande percentages gelden wanneer dit de door Kaukasus Plus Reizen reeds gemaakte kosten dekt. Zijn deze percentages niet kostendekkend, dan bedragen de annuleringskosten het bovenstaande percentage aangevuld tot het bedrag van de door Kaukasus Plus Reizen gemaakte kosten op dat moment. Annulering dient te allen tijde schriftelijk te gebeuren.

Annuleren door Kaukasus Plus Reizen: Kaukasus Plus Reizen behoudt zich het recht toe een reis te annuleren als er minder aanmeldingen zijn voor de reis dan het bij de reis vermelde minimum aantal deelnemers. Indien Kaukasus Plus Reizen de reis moet annuleren in verband met onvoldoende deelnemers of door andere – onvoorziene – omstandigheden ontvangt u de gehele reissom retour. Wij doen er uiteraard alles aan om annulering van onze zijde te voorkomen en zullen samen met u in dat geval een passend alternatief zoeken.