Exclusieve december vogel- en cultuurexpeditie Iran december 2018

Inleiding

Deze reis wordt aangeboden aan geïnteresseerde vogelaars en cultuurliefhebbers die bereid zijn ons mee te helpen een prachtige vogelbestemming verder in kaart te brengen. Ook voor ons zal dit deels een nieuwe expeditie worden. We organiseren deze reis in nauwe samenwerking met een betrouwbare Iraanse partner, en zij leveren ook een ervaren Engelssprekende vogelgids. De verwachtingen voor deze exclusieve reis zijn hoog gespannen, onder meer vanwege de bijzondere vogelsoorten die te verwachten zijn! Op onze afstreeplijst staan ruim 300 soorten dus dat belooft wat! Uiteraard zullen we ook een aantal van de culturele hoogtepunten bezoeken en is er in het programma ruimte om naar eigen inzicht daar meer aandacht aan te geven, maar op vogel- en natuurgebied is al veel bijzonders te ontdekken in dit veelomvattende land. We hebben bewust de prijs voor deze tweede reis zo scherp mogelijk gemaakt omdat we met uw hulp de mogelijkheden van dit bijzondere land willen ontdekken. Wij vragen wel nadrukkelijk om een flexibele houding en de bereidheid om mee te evalueren tijdens en na afloop ervan.

Globale reisbeschrijving onder voorbehoud

Dag 1. Vlucht naar Teheran
Vermoedelijk zullen we een avondvlucht met overstap in Istanboel hebben en ‘s nachts doorvliegen naar Teheran.

Dag 2. Aankomst Teheran en vlucht naar Bandar Abbas
Na aankomst op het vliegveld van Teheran zullen we door een medewerker van onze Iraanse partner worden opgewacht die ons zal meenemen naar een kleiner vliegveld, Mehrabad Airport, voor de binnenlandse vlucht (van ca. 2 uur) naar Bandar Abbas, dat in het zuiden ligt aan de Perzische Golf. Onze vogelgids zal ons vanaf het vliegveld bij Teheran vergezellen. Na aankomst in Bandar Abbas brengen we – afhankelijk van de tijd die resteert - een kort bezoek aan de kuststreek waar we veel soorten steltlopers hopen te zien waaronder Breedbekstrandloper, Grote Kanoet, Steltkluut en andere leuke soorten als Hemprichs Meeuw, Lach-, Bengaalse, Saunders’ Dwerg- en Arabische Stern, Indische Zandleeuwerik en andere meer algemene lokale soorten als Huiskraai en Vale Gierzwaluw. Tenslotte rijden we aan het eind van de dag naar ons hotel voor een welverdiende overnachting.

Dag 3. Regio Bandar Abbas: excursie naar Geno beschermd gebied
In de ochtends starten we bijtijds om te gaan vogelen in de Kuh-e-Genu, een geïsoleerde berg met een top van 2370 meter, die maar 25 km ten noorden van de stad ligt. De prachtige slingerende weg omhoog voert ons door diverse vegetatiezones naar hellingen vol jeneverbessen. Het habitat bestaat uit stenige en uitgespoelde vlaktes met verspreide vegetatie van Amygdales en pistachio, kliffen die bedekt zijn met Artemisia bosschages boven de 2000 meter. Hier komen veel typische soorten van droge bergen van het zuidoosten van Iran voor met een aantal Indo-Maleisische soorten. Soorten die hier voorkomen zijn Witoorbuulbuul, Afghaanse Babbelaar, Grijze Gors, Gestreepte Gors, Izabeltapuit, Vale Rotszwaluw, Oostelijke Orpheusgrasmus, Humes Tapuit (met beperkt verspreidingsgebied), Picatatapuit, Grote Vale Spotvogel, Maquiszanger. Met geluk vinden we de fraaie Buinrugklauwier , Syrische Bonte Specht en Bleke Rotsmus ook. Andere mooie vogels die we kunnen verwachten zijn Perzische woestijnpatrijs, Aziatische Wespendief, Gestreepte Dwergooruil en Grote Rotsklever. In de namiddag rijden we naar Minab, een kleine stad 100 km oostelijk gelegen van Bandar Abbas waar we 3 nachten zullen verblijven in het Tourist Inn hotel.

Dag 4. Regio Minab: Tuinen en Tiab mangrove kreek (120 km)
We starten weer vroeg en nemen ons ontbijt mee om zoveel mogelijk tijd buiten door te brengen. We starten met het bezoeken van verschillende habitats ten noordoosten van de stad. Onze eerste bestemming is en een open plateau met verspreide bosjes; ideaal terrein voor de Grijze Frankolijn, Indische Kievit, Palmtortel, Woestijnbraamsluiper, Kleine Groene Bijeneter, Treurmania, Loodbekje, Purperhoningzuiger, Roodbuik- en Kroonzandhoen, Grote Vale Spotvogel, Rosse Waaierstaart en met wat geluk Steenortolaan. Daarna keren we terug naar Minab voor een pauze en lunch. Daarna bezoeken we gebieden ten zuiden van de stad bij de mondingen van een paar riviertjes om watervogels te zoeken. Soorten die we kunnen verwachten zijn Kroeskoppelikaan, Lepelaar, Westelijke Rifreiger, Mangrovereiger, Ralreiger, Grote Griel en groepen Krabplevieren. Ook zijn er mooie aantallen te vinden van allerlei steltlopers die hier overwinteren zoals Terekruiter, Zwarte Ruiter, Rosse en gewone Grutto, Regenwulp en overwinteren er ook Visarenden, Shikra’s. Ook de Siberische wulp komt er zeldzaam voor. Van de Bastaardarend verblijven er in de wintermaanden een redelijk aantal in de mangrovebossen en we zullen de Indische Karekiet horen zingen in de weelderige vegetaties. Tenslotte rijden we terug naar Minab voor een lekkere maaltijd en nachtrust in ons hotel.

Dag 5. Regio Minab: excursie naar Jask en oostelijke Mangrovebossen (200 km)
Vandaag starten we erg vroeg om een lange volle dagexcursie te kunnen hebben in de oostelijke habitats in de buurt van het stadje Jask waar zich wilde Prosopis bossen bevinden en ook bezoeken we de getijdegebieden ten oosten van Minab. We zullen hier vooral zoeken naar de erg zeldzame Tamariskspecht en de Gestreepte Dwergooruil, in het geval we deze uil gisteren niet gevonden hadden. Andere te verwachten soorten zijn Steppeklapekster, Spaanse Mus, Woestijnleeuwerik, Indische Rotsmus en Zwartkopgors. Later op de dag brengen we een bezoek aan een ander prachtig vogelgebied. De mangrovebossen van deze regio zijn een zeer interessante gebieden aan de monding van de rivieren waar de Mangrove, Avicennia marina, groeit op de brede oevers van de rivier. Dit gebied behoort tot de beste en meest ongerepte van zijn soort in de Perzische Golf en biedt uitstekend habitat voor allerlei steltlopers en watervogels die hier graag komen overwinteren. Met wat geluk vinden we ook de Indische Brilvogel en Indische Karekiet in de mangrove rietvelden. Later op de middag rijden we terug naar Minab.

Dag 6. Van Minab naar Bandar Abbas en binnenlandse vlucht naar Ahvaz
Vanochtend vertrekken we naar Bandar Abbas en brengen een kort bezoek aan een bekende overwinteringsplek voor roofvogels in de buurt van de stad. Hier maken we goede kans op het zien van Keizerarend, Monniks- en Aasgier en erg veel Zwarte Wouwen. Daarna rijden we naar het vliegveld en nemen een binnenlandse vlucht naar Ahvaz (indien beschikbaar. Het alternatief is eerst een vlucht naar Teheran en aansluitend naar Ahvaz). Na aankomst in Ahvaz worden we naar het hotel gereden waar we 3 nachten zullen verblijven.

Dag 7. Regio Ahvaz: excursie naar Karkheh en Dez rivier (110 km)
We starten opnieuw vroeg (nemen ons ontbijt mee om ‘en field’ te gebruiken) om te gaan vogelen in de buurt van Karkheh en de Dez rivier. Een stuk van 55 km van de Dez rivier strekt zich uit tussen 35 en 90 km ten noorden van Ahvaz, de fraaie hoofdstad van de provincie Kuzestan. Hier zijn allerlei meertjes en moerasgebieden te vinden. Er komen hier 3 belangrijke en voor Iran bijzondere vogelsoorten voor: en de Mesopotamische ondersoort van de Bonte Kraai die door velen als aparte soort wordt gezien, de Iraakse Babbelaar en de Moabmus. Met geluk vinden we ook de Ménétriés Zwartkop die hier overwintert. Andere te verwachten soorten zijn de Afghaanse Babbelaar die in droge gebieden voorkomt, Dwergaalscholver, duizenden Kwakken, Indische Karekiet en zowel de Bonte als de Smyrna-IJsvogel. Later op de middag rijden we terug naar Ahvaz voor een heerlijke authentieke maaltijd en de overnachting in ons hotel.

Dag 8. Regio Ahvaz: excursie naar Hoor Al-Azim
Ook vandaag gaan we de hele dag op stap om de omgeving van Hoor Al-Azim te verkennen dat gelegen is ten oosten van de rivier de Tigris en de moerassen van de rivier Haur Al Hawizeh. Een gedeelte van deze laatst vermelde rivier komen namelijk uit in Iran waar het bekend staat onder de naam Hoor Al-Azim. Een van de doelsoorten voor vandaag is de Basra Karekiet. Maar deze moerassen zijn ook een belangrijke zgn. “stop-over” voor soorten als Grauwe Franjepoot, Vorkstaartplevier en veel andere watervogels en steltlopers. Met geluk vinden we er ook de Marmereend, Afrikaanse Slangenhalsvogel en Goliath Reiger. Aan het eind van de middag rijden we terug naar Ahvaz om te overnachten.

Ps: het is ook mogelijk om in plaats van mee te gaan op deze excursie een dag vrij te besteden in Ahvaz! Deze uitgestrekte stad is ook erg fraai vormgegeven met veel prachtige moskeeën en andere historische bouwwerken en een gezellig centrum. Geef dat aub tijdig aan.

Dag 9. Regio Ahvaz: excursie naar Houre Bamdej
Hele dag excursie naar Houre Bamdej: een uitgestrekt permanent zoetwater moeras met relatief weinig open watervlaktes, tussen de rivieren Dez en Karkheh ong 45 km ten noorden van Ahvaz. Hier worden veel drijvende moerasplanten gevoed door open waterstromen en onderwatervegetatie. De moerassen worden gedomineerd door uitgebreide Phragmites en Typha gewassen omringd door getijde moerassen overspoeld door Arabische grond. Witstaartkievit, Steltkluut, Zwarte Frankolijn, Roerdomp en diverse overwinterende sternen en andere watervogels zijn hier algemeen. We keren aan het eind van de dag terug naar Ahvaz voor een laatste overnachting in het zuiden van het land.

Ps: ook vandaag is het mogelijk om in plaats van mee te gaan op deze vogelexcursie een dag vrij te besteden in Ahvaz! Geef dat aub tijdig aan.

Dag 10. Van Ahvaz naar Teheran
We nemen de ochtendvlucht naar Teheran (2 uur) en na aankomst worden we naar ons hotel gebracht om daar uit te rusten, lunchen en de rest van de middag bent u vrij om naar eigen inzicht te besteden. Het diner gebruiken we in ieder geval weer gezamenlijk.

Dag 11. Teheran
Vandaag staat geheel in het teken van het bekijken van een aantal van de mooiste plekken in Teheran. We zullen een paar van de grote musea gaan bezoeken waaronder het Nationaal Museum (pre-islamitische periode en islamitische afdelingen) die ons een blik geven op authentieke collecties van prehistorische artefacten met o.a. kleiwerk daterend uit de 6e en 7e millennium voor Christus; artefacten die in allerlei delen van het land gevonden zijn. Ook brengen we een bezoek aan het Paleis van Niavaran; het voormalige paleis van de koninklijke familie van Iran (met verscheidene paleizen en musea). Natuurlijk ontbreekt onze verrekijker niet op deze dag want we zullen hier en op andere plaatsen ook weer nieuwe soorten tegenkomen zoals de Grote Alexanderparkiet die in de grote parken van Teheran leeft. Zwartkeellijster en Appelvink spenderen de winter in Teheran net als veel andere Europese zangvogels.

Dag 12. Vertrek naar Amsterdam
U wordt tijdig op het vliegveld gebracht om uw terugvlucht naar Amsterdam te nemen.

Praktische informatie

Reisduur:12 dagen.
Reissom€ 3.050,- p.p. bij 6 of 7 deelnemers
€ 2.750,- p.p. bij 8 t/m 12 deelnemers
Let op: deze prijzen zijn dus ALL-IN!
Aantal deelnemers:Min. 6, max. 12.
Accommodaties:3* en 4* - hotels en privé-pensions op tweepersoonskamers.
(toeslag eenpersoonskamer 190 euro)
Vervoer:Comfortabele en praktische bussen met ervaren chauffeurs.
Begeleiding:Jos van Oostveen en een lokale Engelssprekende gids.
Inclusief:Internationaal vliegticket Amsterdam – Teheran met overstap via Istanboel en
Toeslagen + 3 binnenlandse vluchten: Teheran – Bandar Abbas, Bandar Abbas – Ahvaz en Ahvaz - Teheran. Ontbijt (vaak in vorm picknick), lunch (meestal in de vorm van picknicklunch), diner. Entreetickets alle Nationale Parken en Musea volgens programma. Voldoende mineraalwater.
Exclusief:Visum. Uitgaven van persoonlijke aard, waaronder desgewenst drank bij de
maaltijden (hoewel mogelijk nauwelijks voorhanden!).
Klimaat:In de bergen kan het koud zijn, met name ‘s nachts en ‘s ochtends. Gemiddelde
dagtemperaturen tussen de 18 en 25 graden Celsius. Kleine kans op regenbuien.
Zwaarte reis:Over het algemeen korte lichte wandelingen
Vertrekdatum:maandag 3 december 2018.
Terugreis:vrijdag 14 december.
Maatwerkoptie:Deze reis kan ook als maatwerkreis door u worden geboekt waarbij u zelf aangeeft welke periode u het beste uitkomt, voor welk budget en met hoeveel personen (vanaf 1 persoon). Vraag ons naar de mogelijkheden en voorwaarden.

Reisschema onder voorbehoud

Dag 13 decemberVlucht naar Teheran
Dag 24 decemberAankomst Teheran en vlucht naar Bandar Abbas
Dag 35 decemberRegio Bandar Abbas: excursie naar Geno beschermd gebied
Dag 46 decemberRegio Minab: Tuinen en Tiab mangrove kreek
Dag 57 decemberRegio Minab: excursie naar Jask en oostelijke Mangrovebossen
Dag 68 decemberVan Minab naar Bandar Abbas en binnenlandse vlucht naar Ahvaz
Dag 79 decemberRegio Ahvaz: excursie naar Karkheh en Dez rivier
Dag 810 decemberRegio Ahvaz: excursie naar Hoor Al-Azim
Dag 911 decemberRegio Ahvaz: excursie naar Houre Bamdej
Dag 1012 decemberVan Ahvaz naar Teheran
Dag 1113 decemberTeheran
Dag 1214 decemberVertrek naar Amsterdam