17 dagen Exclusieve Vogelreis Kazachstan

Inleiding

Deze reis wordt aangeboden aan geïnteresseerde vogelaars die bereid zijn ons mee te helpen een prachtige vogelbestemming goed in kaart te krijgen: het mooie Kazachstan. Ook voor ons zal dit een nieuwe expeditie worden waar we nog niet zelf hebben kunnen reizen. Daarom kunnen we voor deze reis geen garanties afleggen over het precieze verloop ervan, maar de verwachtingen voor de hele reis zijn wel hoog gespannen; op basis van een stuk gedegen voorstudie en met de inzet van een goede lokale vogelgids moet deze complete vogel- en cultuurreis al veel bijzondere waarnemingen kunnen opleveren! Een totaallijst van ruim 230 vogelsoorten is ons streven, incl. leuke zoogdiersoorten en andere fauna natuurlijk. Wij vragen wel nadrukkelijk om een flexibele houding en de bereidheid om mee te evalueren tijdens en na afloop ervan.  

Globale Reisbeschrijving

Let op: Onderstaand reisschema is nog dat van 2022 en geeft een globaal idee van de reis voor 2023. Een nieuw reisschema zal binnenkort hier worden gepubliceerd.

Dag 1. Vlucht Amsterdam en aankomst in Almaty.

Op de eerste dag vliegt u (met overstap waarschijnlijk via Istanbul) ‘s avonds en ‘s nachts naar Kazachstan en landt u (op dag 2) bij de hoofdstad: Almaty.

 

Dag 2. Op naar de woestijn.

Wij worden opgewacht op het vliegveld door onze lokale gids en gaan direct op pad. We rijden naar een gebied met  een uitgestrekt netwerk van grote en kleinere waterreservoirs and kanaaltjes. Hier bevinden zich het hele jaar door veel watervogels en steltlopers en vooral in de trektijd. Hier broeden o.a. Grote Aalscholvers en Kroeskoppelikanen in kolonies and Witkopeenden. Diverse soorten futen en meeuwen zullen we vinden. Van de roofvogels komen hier Zeearend en Arendbuizerd voor en in de afgelopen jaren zijn er meerdere keren Witstaartzeearenden ontdekt. We gaan overnachten in tenten (voor alle kampeerspullen wordt gezorgd maar in deze regio is er geen bereik en geen elektriciteit dus neem voldoende batterijen mee voor je camera enz!).

Dag 3. Regio Kanshengel.

We starten al vroeg om een bezoek aan gebied op 100 km afstand te brengen, geheten Kanshengel. Onze eerste plek is een bijzondere Wish tree; een boom met een grote aantrekkingskracht op doortrekkende zangvogels omdat er in de verre omtrek verder geen bomen staan. Een grote verscheidenheid aan soorten vertoont zich hier in de trektijd. Het gebied waar we doorheen rijden heet Northern Trans-Balkash en het grootste deel daarvan is de Taukum woestijn. In deze woestijn gaan we op zoek naar bijzondere vogels, zowel steltlopers als zangvogels die uitrusten en bijtanken bij een aantal kunstmatige bronnen die zijn aangelegd. Er broeden hier ook diverse soorten vogels. Zwartbuikzandhoen, Woestijnplevier, Sykes’ Spotvogel en Bruinnekraaf gaan we hier vinden en grote aantallen leeuweriken waaronder Kalander-, Kortteen- en Kleine Kortteenleeuwerik. Andere bijzondere soorten waar we kans op maken zijn Steppehoen, Witbuikzandhoen en Kaspische Plevier. Aan het eind van de dag rijden we terug naar onze basis en spenderen nog 1 nacht in tenten.

Dag 4. Door de Taukum woestijn.

Vandaag rijden we door de Taukum woestijn en komen we weer door andere droge biotopen; zandheuvels waar zeldzame zgn. Saxaul struiken groeien. In deze regio gaan we op zoek naar de Woestijnbraamsluiper (ssp. halimodendri), Sykes’ Spotvogel, Steppeklapekster, Bruinkopgors, Kuifleeuwerik, Rosse Waaierstaart, Aziatische Woestijngrasmus en andere interessante vogels en fauna. Hierna komen we bij een gebied met meren; de Topar meren. Deze woestijnmeren worden gevormd door grondwater van de Ili rivierdelta. Sommige meren zijn bedekt met riet of omringd door populieren. Hier treffen we de Azuurmees, Witoogeend, diverse soorten reigers, Shikra en Oostelijke Zwarte Wouw aan. Ook de Zwartkopbuidelmees broedt hier. Onze overnachting is in Araltobe waar ons onderkomen bestaat uit 2 persoonskamers met een toilet en een Russisch bad buiten!

Dag 5. Zhelturanga regio.

We spenderen nog een hele dag in deze prachtige moerasbossen met oude populierenopslag. Hier gaan we op zoek naar Witvleugelspecht, Oosterse Holenduif, Indiase Wielewaal, Scharrelaar, Koolmees ssp bokharensis en Saxaulmus. We overnachten weer in Araltobe en gaan ook op avondexcursie om zowel Europese als Gestreepte Dwergooruil te vinden.

Dag 6. Balkhash meer.

Vandaag gaan we naar de oevers van het grote Balkhash meer die een brede delta heeft en waar veel kleine en grote stroompjes op uitkomen. Dicht bij het meer zelf is de beste kans op Groene Bijeneter, Zwartkopbuidelmees en Reuzenzwartkopmeeuw die er algemeen voorkomen. Ook komt er sinds enkele jaren de Dwergaalscholver voor. We overnachten weer in Araltobe.

Dag 7. Tocht naar de Big Boguty bergen.

Een lange rit vandaag (360 km) in oostelijke richting naar de Big Boguty bergen. De meeste tijd zullen we in de auto doorbrengen maar gelukkig passeren we diverse mooie landschappen en plekken waaronder een ruige canyon. Hier gaan we op zoek naar de Steenarend, kolonies Roodstuitzwaluwen, Rotszwaluwen, Grote Rotsklever en Kleine Torenvalken. In het verleden broedden hier ook regelmatig veel Roze Spreeuwen maar de aanwezigheid daarvan is nooit te voorspellen. Ook Blauwe Rotslijster en Rotsmus komt hier voor. We overnachten op een camping in een geschikt hotel bij het dorpje Chunja.

Dag 8. Big Boguty bergen.

Dit lagere gebergte is een droog landschap dat grenst aan een stenige woestijn. In dit gebergte bevinden zich diverse bronnen die belangrijk zijn voor het lessen van de dorst van alle daar voorkomende vogels waaronder Mongoolse Woestijnvink, Rode Bergvink, Steenortolaan, Rode Rotslijster and diverse leeuweriken waaronder Kalander- , Strand- en Kortteenleeuwerik. Voor fotografen een mooie kans omdat de vogels er niet schuw zijn! Ook Steppehoen, Zwartbuikzandhoen en Chukar (Aziat. Steenpatrijs) kunnen er gevonden worden. In de nabijgelegen ravijnen komen Stewarts Gors, Humes Grasmus en Grijze Gors voor en zullen we vast en zeker zien. Een nest van de Steenarend is bekend waar we natuurlijk een kijkje gaan nemen. En nog een leuke attractie deze dag is een kolonie van Bleke Oeverzwaluwen. We overnachten weer in het comfortabele hotel in Chunja.

Dag 9. Door de canyons van de Charyn rivier.

In de ochtend rijden we naar een gebied bij de Charyn rivier om de Himalayagier te bewonderen. Hier komen ook Alpengierzwaluwen en diverse andere soorten zwaluwen. In de lagere gedeeltes bevinden zich diverse gorsachtigen waaronder Steenortolaan, Bruinkopgors en Witkopgors. En daarnaast mooie soorten als Turkestaanse Klauwier, Duinpieper, Rode Rotslijster, Vale, Monniks- en Lammergier, Zwarte Ooievaar, Barbarijse Valk en Arendbuizerd. We overnachten weer in het comfortabele hotel in Chunja.

Dag 10. Tuzkol meer.

Vandaag brengen we de hele dag door op grotere hoogte want het Tuzkol meer bevindt zich in de zgn. “Kegen laagte” op 2000 meter hoogte. Op zonnige dagen is vanaf hier de Khan-Tangri piek zichtbaar (ca 7000 meter). In de buurt van dit meer broeden zowel Kraanvogel als Jufferkraanvogel. Een nieuwe ondersoort van de Kraanvogel is hier een aantal jaren geleden beschreven (ssp. korelovi). Daarnaast kunnen we hier verwachten soorten als Steenortolaan, Witkopgors, Citroenkwikstaart (van de ondersoort calcarata), Duinpieper en Grote Pieper. En we hebben een kansje op Ibissnavel langs de Shalkodesu rivier. We overnachten weer in het comfortabele hotel in Chunja.

Dag 11. Op reis naar het Big Almaty Meer.

Vandaag wordt weer een reisdag want we moeten 300 km afleggen. De eindbestemming is Almaty en onderweg zullen we diverse keren stoppen om uit te rusten en te vogelen. We passeren onder meer fraaie heuvels bij Tien Shan waar we Izabel- en Bonte Tapuiten, Turkestaanse Klauwieren en Duinpiepers vinden. In de bosschages naast de weg zoeken we Houtduif (ssp. casiotis), Meenatortel, Indiase Wielewaal en Zwartkopbuidelmees. We overnachten 3 nachten in het comfortabele hotel ‘Kazachka’ in Almaty.

Dag 12 en 13. Big Almaty Meer.

We zullen twee dagen verblijven in het hooggebergte van Tien Shan. De ochtend gebruiken we om rond het Cosmos-station (3400 m.) op zoek te gaan naar specialiteiten als Hodgson’s Bergvink, Witkruinroodstaart, Himalayaheggenmus, Bruine Heggenmus, Alpenkraai en Alpenkauw. En in deze schitterende omgeving komen ook Alpenheggenmus, Rotskruiper, Lammergier, Steenarend en Himalayaberghoen voor. Omdat niet iedereen goed tegen verblijven op deze hoogte kan en kans maakt op hoogteziekte beperken we onze visites op deze dagen tot 4 à 5 uren per dag. Na de lunch gaan we dan op zoek naar de vogels die in de lagere jeneverbes bosschages verblijven op hoogtes rond 2500 meter. Waar we hier grote kans op maken zijn Zwartkeelheggenmus, Spiegeldikbek, Eversmanns Roodstaart, Blauwkoproodstaart, Geelbuikfitis, Humes Bladkoning, Notenkraker, Struikhaantje, Mantel of Roze Roodmus, Himalayazwartborstnachtegaal (!): allemaal tot de verbeelding sprekende soorten nietwaar? Overnachting weer in het hotel bij Almaty.

Dag 14. Vlucht naar Nur Sultan en bezoek aan park Korgalzhyn.

In de ochtend nemen we een binnenlandse vlucht naar Nur Sultan die 1 uur en 40 minuten duurt. Na aankomst gaan we direct op pad om het Nationale Park Korgalzhyn. Hier spenderen we de komende dagen in de uitgestrekte steppes en zullen ons zeker niet vervelen. Soorten die we hier gaan zoeken en die beslist goed te doen zijn: Flamingo, Steppekievit, Zwarte Leeuwerik, Witvleugelleeuwerik, Steppevorkstaartplevier, Reuzenzwartkopmeeuw, Reuzenstern, Roodpootvalk, Kalanderleeuwerik en nog veel meer. We overnachten in een comfortabel pension in Korgalzhyn.

Dag 15 en 16. Verkennen van de steppes van Korgalzhyn.

Deze 2 dagen maken we mooie tochten en wandelingen door de steppes omdat er overal kans is op het vinden van de al eerder genoemde soorten en natuurlijk is er ook altijd nog kans op doortrekkende soorten en interessante fauna en vergeet de mooie flora niet. We overnachten in een comfortabel pension in Korgalzhyn.

Dag 17. Terugreis naar Nederland

Op deze laatste dag wordt u door ons tijdig naar het vliegveld gebracht in Astana om uw vlucht terug te nemen naar Amsterdam. 

Praktische informatie

Reisduur:17 dagen
ReissomDe nieuwe reissom moet nog worden vastgesteld
Aantal deelnemers:Min. 6, max. 12.
Accommodaties:Eenvoudige schone hotels en privé-pensions op twee- of driepersoonskamers. Op 2
nachten in een tent (primitief zonder toilet e.d.!). Toeslag eenpersoonskamer
150 euro (indien beschikbaar – maar niet overal! - en pas na afloop te verrekenen)
Vervoer:Goede bussen met ervaren chauffeurs.
Begeleiding:Nederlandse vogelgids en lokale vogelgids.
Inclusief:Ontbijt, lunch (meestal in de vorm van picknicklunch), diner. Voldoende mineraalwater. Binnenlandse retourvlucht Almaty – Nur Sultan.
Exclusief:Internationaal vliegticket Amsterdam – Almaty met overstap en toeslagen. Idem retourticket Astana – Amsterdam. (wij gaan die echter wel voor alle deelnemers boeken in overleg)
Uitgaven van persoonlijke aard, waaronder desgewenst drank bij de maaltijden
(hoewel niet overal voorradig). Het is gebruikelijk de chauffeurs en lokale gids een fooi te geven.
Klimaat:In de bergen kan het koud zijn, met name ‘s nachts en ‘s ochtends. In de lagere gebieden temperatuur tussen de 20 en 28 graden Celsius. Kleine kans op regenbuien.
Zwaarte reis:Over het algemeen korte lichte wandelingen en een enkele steviger bergtocht, maar
geen speciale conditie vereist.
Vertrekdata:medio mei 2023
Terugkomst:medio juni 2023

Reisschema onder voorbehoud

Dag 1Adam - …- Almaty
Dag 2Woestijntocht
Dag 3Regio Kanshengel
Dag 4Taukum woestijn
Dag 5Zhelturanga regio
Dag 6Balkhash meer
Dag 7Big Boguty bergen
Dag 8Big Boguty bergen
Dag 9Charyn rivier - Chunja
Dag 10Tuzkol meer - Chunja
Dag 11Big Almaty Meer - Almaty
Dag 12Big Almaty Meer - Almaty
Dag 13Big Almaty Meer - Almaty
Dag 14Vlucht naar Nur Sultan - Korgalzhyn
Dag 15Steppes van Korgalzhyn
Dag 16Steppes van Korgalzhyn
Dag 17Terugreis naar Nederland